Uçak Kargo Hangi Senaryolar İçin Kullanılır?

Kargo taşımacılığı, büyüyen ve gelişen bir sektör olarak stratejik bir konumda yer alıyor. Önümüzdeki yılların öncü sektörleri arasında yer alması beklenirken oluşan yeni senaryolara göre ihtiyaçlara yönelik çeşitli hizmetler içeriyor. 

Kargo taşımacılığı karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılığı olarak beş farklı alt başlığa ayrılırBu çeşitlilik, taşımacılığa yönelik ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların türlerine göre çözümler sağlar.  

Sektördeki istatistiksel veriler kargo operasyonlarının %10’luk bir diliminin havayolu taşımacılığına ait olduğunu gösteriyor. Genellikle 500 kilometreden daha uzak mesafeler için tercih edilen uçak kargo, bazı özellikli ürünler için tercih edilen birincil kargo operasyonu olarak öne çıkıyor. Bu tercihin oluşmasında etkili olan faktörler; 

 • Acil olarak sonuçlanması gereken kargolar için en ideal operasyon biçimi olması 
 • Kargoların yüksek bir hızda taşınmasıyla teslimat süresinin kısalması 
 • Yüksek emniyet ve güvenilirlik avantajlarına sahip olması 
 • Dünya çapındaki havaalanı ağının varlığı 
 • Politik ve bürokratik olumsuzluklardan minimum düzeyde etkilenmesi şeklinde sıralanabilir. 

Diğer kargo operasyonlarına kıyasla daha yüksek bir tarifeyle ücretlendirilen uçak kargo, belirli senaryolar için kullanılan bir kargo operasyonu çeşididir. Taşınacak ürüne dair bazı özellikler, bu senaryoların temelini oluşturmaktadır. 

İşte uçak kargonun tercih edildiği senaryolar; 

 • Balık, meyve, sebze, çiçek vb. çabuk bozulabilir ürünlerin uzun mesafelerde kısa sürede taşınması gerekliliği ve buna bağlı olarak diğer kargo operasyonlarında ödenen soğutma masraflarından tasarruf edilmesi, malın zarar görmesinden doğacak zararların önlenmesi 
 • Atlar, hayvanat bahçesi hayvanları vb. canlı hayvanlar için operasyonun kısa sürede yapılması gerekliliği ve buna bağlı olarak taşıma sırasında oluşabilecek tehlikelerin minimuma indirilmesi 
 • Gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarının güncelliklerini koruyabilmeleri ve buna bağlı olarak ticari değerlerini yitirmemeleri amacıyla hızlı bir operasyon sağlanması gerekliliği 
 • Altın, platin, para, değerli evraklar, sanat eserleri vb. kıymetli varlığın güvenli bir şekilde taşınması gerekliliği 
 • Makine yedek parçaları, motorlar, jeneratörler ve diğer enerji ekipmanlarının kısa sürede taşınmasının gerekli olduğu ve aksi takdirde işletmeler açısından ağır ekonomik kayba yol açacak durumlar 
 • Ölçüm ekipmanları, elektronik ve optik cihazlar vb. hassas kargoların sarsıntı veya çarpma gibi nedenlerle gerçekleşebilecek hasarlarının minimuma indirilmesini gerekli kılan durumlar 

Yorum Yaz